ZAPYTANIE

OFERTAOFERTA_FOTO

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu

Treść wiadomości

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

EDMASZ EDWARD NOWACKI SP.J. z siedzibą w WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, ul.  1-go MAJA 24 tel 86 275 42 55, e-mail: biuro@edmasz.pl

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego)
  4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
kver kos
pras un
roz pich
prasa kver
pomot
pichon1
kombaj
9
kverneland opryskiwacz
sipma2