Delta

Delta

siew delta str

Siewnik z pneumatycznym podciśnieniowym systemem wysiewu przeznaczony do precyzyjnego siewu nasion kukurydzy, buraka itp. DELTA może być wyposażona w tarcze o różnej liczbie i średnicy otworów w zależności od kalibrażu wysiewanych nasion. Siewniki DELTA wymagają gleby wcześniej doprawionej, utrzymanej w „dobrej kulturze”.

TYP j.m. DELTA B (burak) DELTA K (kukurydza)
B6 B12 K4 K6 K8
Szerokości robocza  m 3,0 6,0 3,0 4,2 6,0
Liczba sekcji szt 6 12 4 6 8
Poj.skrzyni nasiennej dm3 26,8 26,8 26,8 26,8 26,8
Min.rozstaw rzędów cm 45 45 45 45 45
Odleg.nasion w rzędzie cm 5,7-32 5,7-32 7,7-24,7 7,7-24,7 7,7-24,7
Wydajność ha/h 1,7 3,6 1,7 2,2 3,2
Zapotrzebowanie mocy KM 75 120 45 60 80
Masa kg 630 1100 510 770 1150
Wyposażenie standardowe:
  • pneumatyczny podciśnieniowy układ wysiewu nasion
  • płozowa lub talerzowa redlica wysiewająca nasiona
  • zintegrowany napęd wszystkich sekcji
  • przekładnia zębatkowa o 6 przełożeniach
  • hydrauliczny przerzutnik znaczników na dwóch siłownikach
  • układ szybkiego opróżniania komory wysiewającej
  • bezstopniowa regulacja głębokości pracy
  • zawieszenie sekcji wysiewającej oparte na układzie równoległoboku