Siewniki do traw i poplonów

Alfa
siew alfa str

ALFA to siewniki przeznaczone do wysiewu nasion na poplon metodą rozproszoną. Mogą być montowane na agregatach podorywowych, agregatach i bronach talerzowych. Posiadają roweczkowe aparaty wysiewające. Wysiewaną dawkę uzyskujemy regulując wysunięcie wałka, na którym są umieszczone. Alfa 3/550/25 to siewnik z rozproszonym systemem wysiewu przeznaczony do siewu nasion równocześnie z uprawą pożniwną lub po orce. Nasiona wprowadzane są do gleby rzutowo pomiędzy sekcją uprawiającą, a sekcją dogniatającą (wał) maszyny uprawowej. Dozowanie materiału siewnego realizowane jest mechanicznie za pomocą roweczkowego aparatu wysiewającego do przewodów wysiewających połączonych z listwą kierunkowo umieszczoną przed wałem.

ALFA 2,2 2,6 3,0 3,7 4,1 3/550/25 3/180/23(trawa)
Szer.rob. (m) 2,2 2,6 3,0 3,7 4,1 3,0 3,0
L.rzędów (szt)  6 7 8 10 11 25 23
Poj.skrzyni (dm3) 150 170 220 250 280 550 180
Rozstaw rzędów (cm) 36 36 36 36 36 12,5 12,5
Masa (kg) 145 170 195 220 245 250 195
Wyposażenie standardowe:
  • koło napędowe
  • elementy rozpraszające poplon
  • wałek mieszadła
  • zbiornik metalowy, lakierowany
  • elementy mocujące do ramy agregatu KOS
  • roweczkowe aparaty wysiewające
  • plandeka
  • przewody elastyczne doprowadzające
  • zbiornik z kwasówki