Mira

SIPMA OS 7521 MIRA

OS 7521 MIRA_SS_001_small

Owijarka ze stawiaczem bel SIPMA OS 7521 MIRA jest w pełni zautomatyzowaną maszyną samozaładowczą zaczepianą do ciągnika. Pełną automatykę całego procesu zapewnia zaawansowany system sterujący z możliwością wcześniejszego zaprogramowania parametrów pracy. Układ technologiczny ,,bok-tył” umożliwia pracę w kierunku równoległym lub prostopadłym do kierunku pracy prasy (w poprzek pola), zapewnia szybki załadunek beli, owijanie folią w czasie przejazdu do następnej beli i dużą wydajność. Układ hydrauliczny z funkcją Load-Sensingwpływa na zmniejszenie zużycia paliwa i wydłużenie żywotności pompy hydraulicznej ciągnika. Uniwersalny podajnik folii umożliwia stosowanie folii o szerokości 0,5 i 0,75m. Aluminiowe, moletowane rolki w podajniku foliizapewniają wstępny naciąg folii, szczelność i odpowiednią jej przyczepność podczas owijania. Hydrauliczny chwytaczo-obcinacz folii działa automatycznie po każdym owinięciu beli folią. Zapewnia znaczne przyspieszenie procesu owijania i zwiększa jego wydajność. Szerokie ogumienie zapewnia możliwość pracy w terenach podmokłych i torfowych. Stawiacz bel umożliwia stawianie bel na denku lub odtaczanie bel na ich powierzchni tocznej na pole, zabezpiecza owiniętą belę przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie rozładunku. Poprawa kultury pracy układu hydraulicznego poprzez dwukrotną redukcję średniego ciśnienia pracy oraz podwójne zmniejszenie zużycia energii. Czujnik na łapie załadowczej umożliwia automatyczne i samoczynne zainicjowanie procesu owijania. Hamulec silnika napędowego uniemożliwia przestawianie stołu podczas przejazdów.

 MOŻLIWOŚCI KOMPUTERA POKŁADOWEGO

 • ręczne lub w pełni automatyczne obsługiwanie owijarki,
 • bieżąca obserwacja procesu owijania,
 • pomiar liczby owiniętych bel,
 • pomiar czasu pracy urządzenia [h] z dokładnością do 1 minuty,
 • pomiar uzyskanej wydajności (bele/h),
 • pomiar wielkości parametrów pracy owijarki na pięciu różnych polach (areałach) – umożliwia niezależne obliczanie liczby owiniętych bel, czasu pracy, osiągniętej wydajności na pięciu niezależnych polach,
 • zaprogramowanie liczby owinięć (w zależności od szerokości folii), po osiągnięciu której następuje automatyczne przejście do kolejnego etapu pracy,
 • wyświetlanie stanu czujników (ocena sprawności lub niesprawności ich działania) umożliwiające usunięcie usterki we własnym zakresie poprzez wymianę uszkodzonego czujnika, bez potrzeby wzywania serwisu,
 • wyświetlanie sumy owiniętych bel od momentu zainstalowania komputera pokładowego na owijarce,
 • duży ciekłokrystaliczny wyświetlacz graficzny pokazujący aktualne parametry pracy,
 • płynna regulacja prędkości stołu wychylnego owijarki,
 • płynna regulacja prędkości unoszenia i opadania łapy załadowczej,
 • kontrola podawania folii – dodatkowy czujnik folii wstrzymuje proces owijania beli w przypadku jej zerwania lub zakończenia,
 • ustawianie ceny za usługowe owinięcie jednej beli dla wybranego pola (programu),
 • kontrola stanu zanieczyszczenia filtra oleju,
 • wyświetlanie na ekranie informacji dotyczących pracy w całym bieżącym sezonie – sumowanie wartości danych ze wszystkich pól (programów), na których odbywała się praca owijarki (ilość bel owiniętych w całym sezonie, całkowity czas pracy w sezonie, wydajność osiągnięta w sezonie).
Model  OS 7521 MIRA
Rozmiary bel
Średnica owijanych bel (mm) 1200 – 1500
Szerokość owijanych bel (mm) ≤ 1250
Maksymalna masa beli (kg) 1000
Szerokość folii (mm) 500 / 750
Napęd owijarki hydrauliczny
Czas owinięcia beli (sek.) ˜ 60
Zapotrzebowanie oleju (l/min.) 20 – 90
Zapotrzebowanie mocy (kW (KM)) ≥ 35 (48)
Wymiary w pozycji roboczej 
Długość (mm) 4600
Szerokość (mm) 4100
Wysokość (mm) 2300
Wymiary w pozycji transportowej
Długość (mm) 4600
Szerokość (mm) 2400
Wysokość (mm) 2800
Masa ( kg) 1390