Hydrosiewnik

Hydrosiewnik

hydrosiewnik

.Wóz asenizacyjny jest wyposażony w specjalną pompę śrubową PV 1000, która umożliwia mieszanie cieczy wewnątrz zbiornika, a także za pomocą działka rozlewanie cieczy na daleką odległość. Wóz ten może być przeznaczony do obsiewania zboczy i skarp, spryskiwania hałd węgla oraz do podlewania i gaszenia. Napęd z ciągnika poprzez wał odbioru mocy (WOM) i wał przegubowo-teleskopowy przekazywany jest na pompę, która powoduje wytworzenie podciśnienia na króćcu ssawnym. W zależności od ustawienia zaworu 3-drożnego znajdującego się nad pompą zasysanie odbywa się poprzez złącze na przewodzie ssącym ( przy napełnianiu zbiornika) lub ze zbiornika wozu (opróżnianie zbiornika).

Pojemność Zestaw kołowy Ogumienie
5000 l jednoosiowy 19,5 R 22,5
8000 l jednoosiowy 550/60×22,5
10000 l jednoosiowy 550/60×22,5