POMOT CHOJNA

pomot_logo_03
 

WOZY ASENIZACYJNEmini_03 WOZY SPECJALNEmini_05  AKCESORIA WOZÓW ASENIZACYJNYCHmini_07
ROZSIEWACZE NAWOZÓW I WAPNAmini_12 SYSTEM UNIWERSALNYmini_13 ZAGOSPODAROWANIA GNOJOWICYmini_14
 

1. Wozy asenizacyjne – o pojemnosci od 2500 do 30000 litrów.

2. Wozy specjalne: poidła dla zwierząt i do transportu wody pitnej, mieszalniki nawozów RSM, wozy z działkiem do gnojownicy, hydrosiewniki, wozy do czyszczenia drenów oraz wozy ze zbiornikiem plastikowym – EISELE.

3. Akcesoria do wozów asenizacyjnych: ewlementy ułatwiające obsługę, układy jezdne, urzadzenia rozlewające gnojownicę, agegaty doglebowe, łąkowe i naglebowe, zbiorniki i poidła oraz duży wybór części zamiennych,

4. Rozsiewacze nawozów i wapna o ładowności od 4 do nawet 12,5 tony.

5. System Uniwersal – bogata oferta systemu nadwozi wymiennych.

6. Zagospodarowanie gnojownicy: silosy na gnojownicę, mieszadła gnojownicy, pompy do gnojownicy.