Wóz do hydrooczyszczania

Wóz do hydrooczyszczania

Tonne-d-hydrocurage-TCI-14000_imgForFacebox

Hydrooczyszczacze transportowane za pomocą ciągnika rolniczego są wyposażone w zespół pompujący z pompą próżniową i pompą wysokiego ciśnienia, które są zasilane wałkiem WOM. Są one przeznaczone do oczyszczania sieci asenizacyjnych  i wypompowywania wód ściekowych i deszczowych, odtykania i przywracania średnicy kanalizacji, opróżniania i czyszczenia zbiorników, nieczystości płynnych, osadników, kolektorów, rur itd… Oczyszczacz PICHON składa się z beczki podzielonej przegrodą na dwie komory. Jest wyposażony w pompę ciśnieniową i pompę próżniową ochładzaną wodą. Podzielona skrzynia pozwala na niezależne funkcjonowanie dwóch pomp w jednym czasie.