Hydroczyszczacze montowane na podwoziu

Hydroczyszczacze montowane na podwoziu

18.JPG_imgForFacebox

Wyposażenie całkowicie niezależne, zamontowane na podwoziu i wyposażone w grupę pompowania z pompą próżniową i pompą wysokiego ciśnienia napędzana termicznym silnikiem diesel Caterpillar. Są one przeznaczone do oczyszczania sieci asenizacyjnych  i wypompowywania wód ściekowych i deszczowych, odtykania i przywracania średnicy kanalizacji, opróżniania  i czyszczenia zbiorników, nieczystości płynnych, osadników, kolektorów, rur itd. Oczyszczacz PICHON składa się z beczki podzielonej przegrodą na dwie komory. Jest wyposażony w pompę ciśnieniową i pompę próżniową ochładzaną wodą. Podzielona skrzynia pozwala na niezależne funkcjonowanie dwóch pomp w jednym czasie.