Odzysk ciepła

Odzysk ciepła

 WRA

wra

RC

rc

 Superheater

 superheater

EPR+ST 

epr=st